Termíny kurzov

 • Víkendový kurz /lektora ešte len pridelíme/
  Bratislava (mapa) 08:30 - 15:30 hod.
  Cena: 199,00 €
  Voľných miest: 8
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 199,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Výuka JEDNODUCHO a ZROZUMITEĽNE  v softvéri!

Popis kurzu:

Absolvent modulu pozná účtovnú, daňovú a inú súvisiacu legislatívu a vie sa v nej orientovať. Vie vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Je zručný v oblasti komplexného spracovania mzdovej agendy (vyhotovenia mzdových listov a prehľadov, zúčtovacej a výplatnej listiny miezd, evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia a pod.) a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru.

Obsah kurzu:

 1. Pracovnoprávne vzťahy
 2. Odmeňovanie
 3. Zrážky zo mzdy
 4. Zdravotné poistenie
 5. Sociálne poistenie
 6. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
 7. Sociálny fond, štatistické vykazovanie, dokumentácia

Rozsah kurzu: 64 VH

 

Harmonogram- víkendový kurz:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 08:30 08:30
Program 08:30 11:30
Obed 11:30 12:15
Program 12:15 15:30
Ukončenie 15:30

 

 

Všeobecné podmienky:

 V prípade potvrdenia účasti menej ako 2 účastníkov si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní  Vás informovať minimálne 24 hodín pred  začiatkom kurzu.

 Po ukončení kurzu  dostanete osvedčenie.

Študijné materiály, zošit, pero a občerstvenie ZDARMA.