Termíny kurzov

vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Naučíme vás :

  • Viesť súvislý ústny a písomný prejav na známe témy a oblasti
  • Rozprávať o skúsenostiach a udalostiach
  • Spontánne a plynule sa dorozumieť
  • Viesť aktívnu konverzáciu
  • Vyjadrovať vlastné názory, pohľady,zážitky,plány a odôvodňovať ich
  • Porozumieť hlavným myšlienkám zložitých a dlhých textov
  • Používať zložité gramatické väzby

Frekvencia: streda (2VH) + štvrtok (2VH)

Rozsah kurzu: 44 vyučovacích hodín

Harmonogram kurzu:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 18:00 18:00
Program 18:00 18:45
Prestávka 18:45 19:00
Program 19:00 19:45
Ukončenie 19:45

Všeobecné podmienky:

 V prípade potvrdenia účasti menej ako 2 účastníkov si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní  Vás informovať minimálne 24 hodín pred  začiatkom kurzu.

Súčasťou kurzu je zošit, pero a občerstvenie (káva, čaj a minerálka).