Termíny kurzov

 • Víkendový kurz /Rozsah 24VH, lektor: Martin Čimo MBA /
  Bratislava (mapa) 08:30 - 15:00 hod.
  Cena: 79,00 €
  Voľných miest: 4
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 79,00
 • Víkendový kurz /Rozsah 24VH, lektor: Martin Čimo MBA /
  Bratislava (mapa) 08:30 - 15:00 hod.
  Cena: 79,00 €
  Voľných miest: 4
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 79,00
 • Víkendový kurz /Rozsah 24VH, lektor: Martin Čimo MBA /
  Bratislava (mapa) 08:30 - 15:00 hod.
  Cena: 79,00 €
  Voľných miest: 5
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 79,00
 • Víkendový kurz /Rozsah 24VH, lektor: Martin Čimo MBA /
  Bratislava (mapa) 08:30 - 15:00 hod.
  Cena: 79,00 €
  Voľných miest: 4
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 79,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Výuka v softvéri!

JEDNODUCHO a ZROZUMITEĽNE vám v priebehu 24 vyučovacích hodín odovzdáme vedomosti ako:

 • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
 • vyplniť účtovné tlačivá (inventárna karta hmotného a nehmotného majetku, skladová karta zásob, príjmový a výdavkový pokladničný doklad, a iné)
 • vystaviť daňové doklady
 • zostaviť daňové priznanie k DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz
 • zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • zostaviť účtovnú závierku

Obsah:

 1. Zákon o účtovníctve
 2. Účtovné záznamy (účtovný prípad, účtovný zápis, účtovný doklad)
 3. Účtovné knihy (peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy)
 4. Majetok (členenie majetku, obstaranie a oceňovanie dlhodobého majetku, odpisy)
 5. Zásoby
 6. Mzdy, Sociálny fond
 7. Inventarizácia
 8. Účtovná závierka

Harmonogram- víkendový kurz:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 08:30 08:30
Program 08:30 11:30
Obed 11:30 12:00
Program 12:00 15:00
Ukončenie 15:00

 

Všeobecné podmienky:

 V prípade potvrdenia účasti menej ako 2 účastníkov si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní  Vás informovať minimálne 24 hodín pred  začiatkom kurzu.

 

Príloha na stiahnutie:   Učebný plán JÚ.pdf

Po ukončení kurzu získate osvedčenie.

V cene kurzu sú študijné materiály  a občerstvenie (káva, čaj a minerálka).