Termíny kurzov

  • Víkendový kurz /Rozsah 88VH, lektora čoskoro priradíme /
    Bratislava (mapa) 08:30 - 15:30 hod.
    Cena: 189,00 €
    Voľných miest: 4
    Zľava:
    PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 189,00
  • Víkendový kurz /Rozsah 88VH, lektora čoskoro priradíme /
    Bratislava (mapa) 08:30 - 15:30 hod.
    Cena: 189,00 €
    Voľných miest: 8
    Zľava:
    PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 189,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Výuka JEDNODUCHO a ZROZUMITEĽNE  v softvéri!

Popis kurzu:

Absolvent modulu pozná účtovnú, daňovú a inú súvisiacu legislatívu a vie sa v nej orientovať. Je zručný v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vedenia a vystavovania účtovných dokladov a iných písomností. Ovláda zaúčtovanie účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh (denníka, hlavnej knihy) a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru.

NOVINKA: Pracujeme s rozsudkami Európskeho súdneho dvora

Obsah kurzu:

  1. Podstata a význam účtovníctva
  2. Komentár k vybraným ustanoveniam zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  3. Komentár k vybraným ustanoveniam opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/23054/2002-92 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
  4. Majetok a jeho zdroje
  5. Účtovné záznamy
  6. Účtovné doklady
  7. Účtovný zápis
  8. Účtovné knihy
  9. Účet
  10.    Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
  11.    Inventarizácia majetku a záväzkov
  12.    Účtovanie uzávierkových účtovných operácií
  13.    Účtovná závierka
  14.    Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  15.    Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
  16.    Komplexný príklad
  17.    Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

Rozsah kurzu: 88 VH

 

Harmonogram- víkendový kurz:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 08:30 08:30
Program 08:30 11:30
Obed 11:30 12:30
Program 12:30 15:30
Ukončenie 15:30

Všeobecné podmienky:

 V prípade potvrdenia účasti menej ako 2 účastníkov si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní  Vás informovať minimálne 24 hodín pred  začiatkom kurzu.

Príloha na stiahnutie: Učebný plán PÚ

Po ukončení kurzu  dostanete osvedčenie.

Študijné materiály, zošit, pero a občerstvenie ZDARMA.