Termíny kurzov

 • Denný kurz
  Bratislava (mapa) 18:00 - 20:30 hod.
  Cena: 15,00 €
  Voľných miest: 8
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 15,00
 • Denný kurz
  Bratislava (mapa) 18:00 - 20:30 hod.
  Cena: 15,00 €
  Voľných miest: 7
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 15,00
 • Denný kurz
  Bratislava (mapa) 18:00 - 20:30 hod.
  Cena: 15,00 €
  Voľných miest: 8
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 15,00
 • Denný kurz
  Bratislava (mapa) 18:00 - 20:30 hod.
  Cena: 15,00 €
  Voľných miest: 8
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 15,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Na kurze sa oboznámite so zákonom o účtovníctve, zákonom o dani z príjmov, zákonom o DPH, postupmi účtovania, účtovnými dokladmi a tlačivami.

Obsah:

 

 • Základná funkcia,cieľ a predmet účtovníctva
 • Účtovná jednotka-definícia podľa zákona o účtovníctve
 • Deň uskutočnenia účtovného prípadu- definícia podľa postupov účtovania
 • Zdaniteľná osoba a zdaniteľné plnenie- definícia podľa zákona o DPH
 • Registrácia FO a PO
 • Účtovné obdobie
 • Rozdiel náklad a výdavok, rozdiel príjem a výnos
 • Zisťovanie hospodárskeho výsledku v JÚ a PÚ
 • Účtovný prípad, účtovný doklad, účtovné tlačivá, účtovný záznam, účtovné knihy
 • Majetok (formy a spôsoby obstarania)
 • Účtovná uzávierka a účtovná závierka v JÚ a PÚ
 • Príjmy a výdavky (ne)ovplyvňujúce základ dane z príjmov
 • Rozdiel medzi JÚ a PÚ

Harmonogram kurzu:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 18:00 18:00
Program 18:00 18:45
Prestávka 18:45 19:00
Program 19:00 20:00
Ukončenie 20:00

Všeobecné podmienky:

 V prípade potvrdenia účasti menej ako 2 účastníkov si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní  Vás informovať minimálne 24 hodín pred  začiatkom kurzu.

Súčasťou kurzu je občerstvenie (káva, čaj a minerálka).