O nás

PERCON Consulting je vzdelávacia spoločnosť v oblasti účtovníctva a anglického jazyka. Organizujeme kurzy a prednášky, na ktorých Vám naši odborníci odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti z praxe v  poradenských a účtovných spoločnostiach.

Kurzy anglického jazyka vedú školitelia s praxou a univerzitným vzdelaním nadobudnutom  v USA a disponujú podľa Európskeho stupňa CEF certifikátmi C1 a C2 , ďalej majú TOEFL. Všetky certifikáty sú v sídle firmy k nahliadnutiu.

6 dôvodov, pre ktoré nás klienti oslovujú:

 • Šetríme Vaše peniaze
  • Ušetríte za nákup odbornej literatúry.
 • Výuka účtovníctva v účtovnom programe
  • Nové vedomosti si utvrdzujete skutočným účtovaním a to vedie k lepšej zapamätateľnosti výkladu lektora.
 • Šetríme Váš čas
  •  Používaním moderných vyučovacích metód spolu so zrozumiteľným a ilustratívnym výkladom s príkladmi z praxe sa naučíte za krátky čas to čo sa nedá zvládnuť samoštúdiom. (Skúsenosti našich absolventom potvrdzujú, že medzi nevýhody samoštúdia možno označiť chýbajúci dohľad skúseného lektora a tiež vo veľa prípadoch nedostatočná sebamotivácia a vytrvalosť jedinca.)
  •  Odovzdanie osvedčenia o absolvovaní kurz nie je podmienené absolvovaním skúšky. Osvedčenie od nás dostanete v posledný vyučovací deň. Netreba nás kvôli tomu dodatočne navštíviť v iný deň.
 • Používame moderné prednáškové metódy
  • Každú teoretickú časť výkladu ilustrujeme na príkladoch z praxe.
  • Otvorená diskusia kedykoľvek na podnet účastníkov kurzu.
 • Sme flexibilný
  • Ponúkame okrem skupinových kurzov aj individuálne kurzy bez výrazného navýšenia ceny. Pri individuálnych kurzoch zohľadňujeme individuálne požiadavky, potreby a očakávania klientov. Pri individuálnych kurzoch si klient sám určuje tempo napredovania ako aj termíny kurzov. Kvalita výučby a profesionálneho prístupu našich lektorov ostáva na rovnako vysokej úrovni ako pri skupinových kurzoch. Naše kurzy sme začali poriadať aj cez víkend, čím sme vyšli v ústrety narastajúcim požiadavkám zo strany našich klientov. S radosťou môžeme povedať, že víkendové kurzy sa tešia všeobecnej obľube.
 • Neustále sa vzdelávame a zlepšujeme a výraznú zásluhu na tom máte aj Vy, milí klienti.

Cieľom nášho vzdelávania je dosiahnuť zmysluplné osvojenie poznatkov, ktoré účastníci našich kurzov a seminárov úspešne aplikujú v pracovnom i osobnom živote.

Obsah kurzov zodpovedá našej snahe poskytnúť klientom čo najviac konkrétnych a pre prax využiteľných informácií, údajov a praktických skúseností. Našim dlhodobým zámerom je neustále doplňovanie, rozširovanie a skvalitňovanie ponuky kurzov a školení v súlade s požiadavkami trhu.

Lektori

Lektorov považujeme za strategický piliér spoločnosti. Pri ich výbere kladieme dôraz nie len na ich odborné skúsenosti ale aj na schopnosť individuálne pristupovať k požiadavkám klientom.