Termíny kurzov

 • Víkendový seminár. Prednášajúci /čoskoro priradíme/
  Bratislava (mapa) 08:30 - 16:30 hod.
  Cena: 110,00 €
  Voľných miest: 5
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 110,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zákonom o DPH a princípmi jeho fungovania tak, aby boli schopní samostatne rozhodovat o jeho aplikácii v jednoduchých, prípadne zložitejších prípadoch.

Obsah:

 • Základné ustanovenia(§ 1 – § 3)
 • Registračná povinnosť(§ 4 – § 7a)
 • Zdaniteľné obchody(§ 8 – § 12)
 • Miesto zdaniteľného obchodu(§ 13 – § 14)
 • Miesto dodania služby(§ 15 – § 18)
 • Daňová povinnosť(§ 19 – § 21)
 • Základ dane a sadzba dane(§ 22 – § 27)
 • Oslobodenie od dane(§ 28 – § 48b)
 • Odpočítanie dane(§ 49 – § 55e)
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte(§ 55f – § 55g)
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu(§ 56 – § 58)
 • Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru(§ 59 – § 60)
 • Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane(§ 61 – § 64)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane(§ 64a – § 69b)
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň(§ 70 – § 80)
 • Zrušenie registrácie(§ 81 – § 84)
 • Prechodné a záverečné ustanovenia(§ 85 – § 88)

Harmonogram kurzu:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:30 8:30
Program 8:30 11:30
Obed 11:30 12:30
Program 12:00 16:30
Ukončenie 16:30

Všeobecné podmienky:

 V prípade potvrdenia účasti menej ako 2 účastníkov si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní  Vás informovať minimálne 24 hodín pred  začiatkom kurzu.

Súčasťou kurzu je občerstvenie (káva, čaj a minerálka).