Často kladené otázky

Kurzy účtovníctva

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Musíte mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Vstupné vedomosti či znalosti z oblasti účtovníctva sa nevyžadujú.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu pre každý kurz je iná. Kurz podvojné účtovníctvo trvá cca 5 týždňov ak ide o víkendový kurz. Kurz jednoduché účtovníctvo trvá cca 2 týždne ak ide o víkendový kurz. Kurz mzdové účtovníctvo trvá cca 3 týždne ak ide o víkendový kurz. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu.

V akých účtovných softvéroch sa naučím pracovať?

Počas kurzu jednoduché účtovníctvo si vyskúšate prácu v ALFA +.
Počas kurzu podvojné účtovníctvo si vyskúšate prácu v OMEGA.
Počas kurzu mzdové účtovníctvo si vyskúšate prácu OLYMP.

Ako je to s učebnými materiálmi?

Ku každému modulu dostanete učebné materiály zadarmo. Tieto materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti účtovníctva dlhoročnú prax - sú vystavané tak, aby plne zodpovedali potrebám príslušného modulu.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od PERCON Consulting?

- náš kurz má optimálny rozsah hodín
- v rámci jedného kurzu si osvojíte poznatky zo všetkých oblastí účtovníctva
- kurz je orientovaný na praktickú stránku účtovníctva - riešenie príkladov a praktické účtovanie na PC
- používame moderné účtovné softvéry - ALFA+, OMEGA, OLYMP, - tieto softvéry využíva väčšina firiem na Slovensku
- naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale predovšetkým skúsení - v oblasti účtovníctva majú dlhoročnú prax - oboznámia Vás s mnohými reálnymi príkladmi priamo z praxe
- kurz prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke.
- všetky učebné materiály, ktoré budete počas výučby využívať, máte zadarmo

Kde prebiehajú kurzy, školenia?

Všetky kurzy a školenia prebiehajú v sídle našej spoločnosti. Adresa: PERCON Consulting, spol. s r.o. , Šancová 102, Bratislava, prízemie. Všetky kontaktné údaje nájdete na stránke kontakt.
INFOCENTRUM: mobil: +421 914 152 124, email: info@percon.sk

Ako sa môžem prihlásiť na kurz, školenie?

Na kurz alebo školenie sa môžete prihlásiť cez objednávkový systém potvrdením voľby „PRIHLÁSIŤ“ na stránke vybratého kurzu. Počet je rovný počtu prihlásených osôb.

Ako mám zaplatiť?

Prevodným príkazom - po odoslaní objednávky Vám príde zálohová faktúra s údajmi na zaplatenie poplatku.

Je Prihláška záväzná?

Áno, prihláška je záväzná.

Poskytujete zľavy na kurzy?

Áno, naša spoločnosť poskytuje zľavy. ZĽAVY NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ!

Ako si mám uplatniť zľavu?

Zľavu si uplatníte podľa pokynov na stránke zľavy, ktorú si prajte uplatniť. ZĽAVY NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ!

Poslal, poslala som prihlášku (objednávku), aký je ďalší postup?

Po prijatí vašej prihlášky (objednávky) Vám systém odošle na email Potvrdenie objednávky. Následne (do 24 hodín) Vám príde druhý email so zálohovou faktúrou. Ak ste si vybrali možnosť platby prevodným príkazom, vo faktúre nájdete všetky platobné informácie. Potvrdenie prijatia poplatku prevodným príkazom - neodosielame. V prípade, že si chcete overiť, či k nám platba prišla, môžete nás kontaktovať a platbu Vám potvrdíme. Žiadnu ďalšiu správu neodosielame. Dostavíte sa na kurz alebo školenie podľa organizačných pokynov na stránke vybratého kurzu alebo školenia.

Zaplatila som zálohovú faktúru na váš bankový účet. Budete ma informovať o prijatí mojej platby?

Nie. Prijatie platby nepotvrdzujeme. Samozrejme, ak si chcete overiť, či k nám platba prišla, môžete nás kontaktovať a my Vás budeme o platbe informovať.

Kedy dostanem vyúčtovaciu faktúru za kurz?

Vyúčtovaciu faktúru za kurz, školenie dostane každý účastník v závere kurzu, resp. posledný deň kurzu. Vo faktúre bude zúčtovaná prijatá záloha. Faktúru je možné v prípade požiadavky zaslať aj poštou alebo emailom vo formáte PDF.

Je kurz účtovníctva (jednoduchého, podvojného a mzdového) vhodný pre začiatočníka?

Áno, kurzy jednoduchého, podvojného alebo mzdového účtovníctva sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov.

Koľko trvá kurz podvojného účtovníctva podnikateľov?

Kurz podvojného účtovníctva podnikateľov trvá 90 vyučovacích hodín. Organizujeme denné kurzy a víkendové. Denný kurz trvá 10 pracovných dní a víkendový 5 víkendov (soboty a nedele).

Kurzy účtovníctva na seba navzájom nadväzujú?

Nie, kurzy na seba nenadväzujú. Kurzy jednoduchého aj podvojného účtovníctva sú samostatné vzdelávacie programy.

Prebiehajú kurzy podvojného účtovníctva na počítači?

Áno.

Na záver kurzu podvojného účtovníctva musím absolvovať záverečný test?

Nie. Nie je podmienkou absolvovať záverečný test. Avšak počas kurzu budete mať cvičné testy. Slúžia na overenie novonadobudnutých vedomostí. Tešia sa nesmiernej obľube. Účastníci našich kurzov si ich ohromne pochvaľujú. Sú dôverné. Slúžia ako pomôcka zistenia vlastných znalostí jednotlivému kurzistovi. Testy zostávajú každému účastníkovi, aby z nich aj v budúcnosti vedel načerpať informácie.

Dostanem po ukončení kurzu účtovníctva Osvedčenie?

Áno. Každý účastník kurzu dostane v závere Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Je kurz akreditovaný MŠ SR?

Nie. Kurzy nie sú akreditované MŠ SR.

Aká je kapacita kurzu, školenia?

Počet miest je obmedzený. Kapacita je 11 miest.

Poslali ste mi Potvrdenie objednávky. Mám už miesto rezervované?

Áno, miesto na školení, kurze máte rezervované. Ak vykonáte úhradu zálohovej faktúry do dátumu splatnosti - máte miesto aj zabezpečené. V prípade, že nezaregistrujeme úhradu do dátumu splatnosti, miesto bude odrezervované a môže byť poskytnuté ďalšiemu uchádzačovi.

Kurzy angličtiny

Kedy začínajú a kedy končia u vás kurzy?

Ak po našej úvodnej konultácii vám nájdeme skupinu, ktorá je na vašej úrovni a vyhovuje vám jej rozvrh, môžete začať okamžite.
Ak momentálne nemáme skupinu na vašej úrovni, alebo nemôžete z časových dôvodov chodiť už do existujúcej skupiny, musíte počkať, pokým nenájdeme ešte aspoň 2 študentov na vašej úrovni s približne rovnakými časovými preferenciami.

Ukončiť kurz môžete kedykoľvek, stačí, ak nám dáte vedieť osobne, telefonicky alebo emailom aspoň 24 hodín dopredu.

Prečo sa u vás striedajú v jednej skupine učitelia?

Ako vo všetkých jazykoch aj ľudia, s ktorými sa stretnete v praxi a hovoria anglicky majú odlišné výslovnosti, rýchlosť rozprávania a aj dynamiku reči. A to iste platí aj o našich lektoroch. Týmto spôsobom poskytujeme našim študentom ďalší rozmer jazyka, ktorý je nenahraditeľný a zároveň nutný lebo pomáha rozvíjať a podporuje intuíciu v angličtine. Jeden z dôvodov, prečo vrelo odporúčame počúvať CD-čka, ktoré sú súčasťou učebníc – je v nich použitých ešte viac rôznych prízvukov.

Je možné u vás chodiť aj na individuálne hodiny?

Áno, je to možné. Využívajú to hlavne študenti s nepravidelnou pracovnou dobou, pretože v takomto prípade si vieme dohadovať rozvrh z hodiny na hodinu.

Je možné zrušiť hodinu alebo ju presunúť na iný čas alebo deň?

Áno je, ak s tým všetci v skupine súhlasia, dáte nám to vedieť aspoň deň dopredu a náš rozvrh to umožní.

Máte v lete dva mesiace prázdniny?

Nie. Neriadime sa školskými prázdninami. Každá skupina má možnosť sa rozhodnúť akým spôsobom budú mať hodiny počas letných prázdnin: nezmenený, obmedzený (napr. 1xtýždenne) alebo sa rozhodnú pre prázdniny, tak ako v škole, alebo sa dohodnú na zvláštnom rozvrhu: napr. prvé dva týždne v júli voľno a potom 3x týždenne ďalšie dva týždne. Je nutné však takéto zmeny s nami dohodnúť aspoň týždeň dopredu.

Prečo sa lektori na hodinách striedajú? Nie je lepšie mať fixného lektora, ktorý pozná skupinu a nedostatky každého študenta v nej?

Napriek tomu, že vyššie uvedený argument sa zdá byť pádny, aj študenti zvyknutí na fixného lektora z iných škôl časom vnímali striedanie lektorov ako výrazný benefit. Rotácia jednak simuluje reálne anglicky hovoriace prostredie, kde sa tiež stretnete s ľuďmi s rôznymi prízvukmi a druhá, každý lektor napriek štandardizovanej metodike prispeje na hodine niečím svojím. Tak aj pri opakovaní starého učiva nie je lekcia stereotypná alebo nudná, pretože vždy máte možnosť dozvedieť sa niečo nové. Navyše, každá skupina je pravidelne monitorovaná prideleným metodikom a tak sa nemôže stať, že by lektori idúci učiť do skupiny nevedeli, aká je situácia v tej danej skupine.

Kedy máte prázdniny?

Každý rok dva týždne so začiatkom pred Vianocami. Presné termíny vždy zverejňujeme vopred.

Ako sa dá ukončiť kurz?

Kurz môžete ukončiť kedykoľvek, stačí ak nám to oznámite aspoň 24 hodín dopredu.

Z akých učebníc sa vyučujú kurzy?

Pracujeme s učebnicami Project, Headway, Market Leader, English Grammar in Use, atď. Sme samozrejme maximálne flexibilní pri výbere materiálov.

Čo v prípade, že nemôžem dôjsť na hodinu?

Všeobecne platí, že hodinu si môžete zrušiť deň predtým a nezapočíta sa Vám. U skupiny je ale potrebný súhlas všetkých jej študentov. Ak hodinu zrušíte až v daný deň, alebo vôbec neprídete, započíta sa Vám.

Dostanem po absolvovaní kurzu aj nejaký certifikát?

Áno, každý študent dostane certifikát, ktorý ale nie je akreditovaný. Tu pamätajte nato, že nie papier rozhoduje, ale skôr to, čo máte v hlave:)

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

NAPÍŠTE NÁM