Termíny kurzov

 • Denný kurz
  Bratislava (mapa) 18:00 - 19:45 hod.
  Cena: 440,00 €
  Voľných miest: 8
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 440,00
 • Denný kurz
  Bratislava (mapa) 18:00 - 19:45 hod.
  Cena: 440,00 €
  Voľných miest: 6
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 440,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Naučíme vás :

 • Viesť súvislý ústny a písomný prejav na známe témy a oblasti
 • Rozprávať o skúsenostiach a udalostiach
 • Spontánne a plynule sa dorozumieť
 • Viesť aktívnu konverzáciu
 • Vyjadrovať vlastné názory, pohľady,zážitky,plány a odôvodňovať ich
 • Porozumieť hlavným myšlienkám zložitých a dlhých textov
 • Používať zložité gramatické väzby

Frekvencia: streda (2VH) + štvrtok (2VH)

Rozsah kurzu: 44 vyučovacích hodín

Harmonogram kurzu:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 18:00 18:00
Program 18:00 18:45
Prestávka 18:45 19:00
Program 19:00 19:45
Ukončenie 19:45

Všeobecné podmienky:

 V prípade potvrdenia účasti menej ako 2 účastníkov si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní  Vás informovať minimálne 24 hodín pred  začiatkom kurzu.

Súčasťou kurzu je zošit, pero a občerstvenie (káva, čaj a minerálka).