Termíny kurzov

 • Víkendový kurz
  Bratislava (mapa) 08:30 - 15:45 hod.
  Cena: 90,00 €
  Voľných miest: 8
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 90,00
 • Víkendový kurz
  Bratislava (mapa) 08:30 - 15:45 hod.
  Cena: 90,00 €
  Voľných miest: 8
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 90,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Výuka v softvéri!

Popis kurzu:

Absolvent modulu vie samostatne viesť jednoduché účtovníctvo, spracovávať všetky tlačivá, daňové doklady a daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Ovláda najčastejšie sa vyskytujúce prípady účtovania a vedenia agendy v podmienkach jednoduchého účtovníctva. Je zručný v oblasti vedenia účtovnej dokumentácie.

Obsah kurzu:

 

 1. Zákon o účtovníctve
 2. Účtovné záznamy (účtovný prípad, účtovný zápis, účtovný doklad)
 3. Účtovné knihy (peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy)
 4. Majetok (členenie majetku, obstaranie a oceňovanie dlhodobého majetku, odpisy)
 5. Zásoby
 6. Mzdy, Sociálny fond
 7. Inventarizácia
 8. Účtovná závierka

Rozsah kurzu: 48 VH

 

Harmonogram- víkendový kurz:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 08:30 08:30
Program 08:30 11:30
Obed 11:30 12:30
Program 12:30 15:45
Ukončenie 15:45

 

Všeobecné podmienky:

 V prípade potvrdenia účasti menej ako 2 účastníkov si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní  Vás informovať minimálne 24 hodín pred  začiatkom kurzu.

 

Príloha na stiahnutie:Učebný plán JÚ

Po ukončení kurzu získate osvedčenie.

V cene kurzu sú študijné materiály  a občerstvenie (káva, čaj a minerálka).