Termíny kurzov

  • Víkendový kurz
    Bratislava (mapa) 08:30 - 15:45 hod.
    Cena: 90,00 €
    Voľných miest: 8
    Zľava:
    PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 90,00
  • Víkendový kurz
    Bratislava (mapa) 08:30 - 15:45 hod.
    Cena: 90,00 €
    Voľných miest: 8
    Zľava:
    PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 90,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Výuka v softvéri!

Popis kurzu:

Absolvent modulu vie samostatne viesť jednoduché účtovníctvo, spracovávať všetky tlačivá, daňové doklady a daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Ovláda najčastejšie sa vyskytujúce prípady účtovania a vedenia agendy v podmienkach jednoduchého účtovníctva. Je zručný v oblasti vedenia účtovnej dokumentácie.

Obsah kurzu:

 

  1. Zákon o účtovníctve
  2. Účtovné záznamy (účtovný prípad, účtovný zápis, účtovný doklad)
  3. Účtovné knihy (peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy)
  4. Majetok (členenie majetku, obstaranie a oceňovanie dlhodobého majetku, odpisy)
  5. Zásoby
  6. Mzdy, Sociálny fond
  7. Inventarizácia
  8. Účtovná závierka

Rozsah kurzu: 48 VH

 

Harmonogram- víkendový kurz:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 08:30 08:30
Program 08:30 11:30
Obed 11:30 12:30
Program 12:30 15:45
Ukončenie 15:45

 

Všeobecné podmienky:

 V prípade potvrdenia účasti menej ako 2 účastníkov si vyhradzujeme právo na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške. Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní  Vás informovať minimálne 24 hodín pred  začiatkom kurzu.

 

Príloha na stiahnutie:Učebný plán JÚ

Po ukončení kurzu získate osvedčenie.

V cene kurzu sú študijné materiály  a občerstvenie (káva, čaj a minerálka).