Termíny kurzov

 • Víkendový kurz / lektora čoskoro priradíme /
  Bratislava (mapa) 08:30 - 15:30 hod.
  Cena: 60,00 €
  Voľných miest: 5
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 60,00
 • Víkendový kurz / lektora čoskoro priradíme /
  Bratislava (mapa) 08:30 - 15:00 hod.
  Cena: 60,00 €
  Voľných miest: 5
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 60,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Práca s bunkami a automatické zoznamy

 • Automatické rady, vlastné zoznam
 • Rôzne formáty buniek – vlastný formát

Práca s riadkami, stĺpcami a hárkami

 • Kopírovanie, presúvanie vkladanie riadkov a stĺpcov
 • Skryť a odkryť stĺpce, riadky a praktické využívanie možností
 • Vytváranie nový hárkov, kopírovanie hárkov, premenovanie a ďalšie možnosti práce s hárkami

Nástroj automatického formátovania tabuľky
Medzisúčty
Kontingenčné tabuľky

 • Vysvetlenie kontingenčných tabuliek, ich vytvorenie a vyvarovanie sa chýb pri jej tvorbe
 • Riešenie príkladov pomocou kontingenčnej tabuľky

Podmienené formátovanie
Filtre
Vzorce

 • Tvorba vzorcov, priority a pokročilé ukotvenie buniek
 • Zacyklené vzorce
 • Chybové hlásenia vo vzorcoch
 • Hľadanie chyby a vyhodnocovanie vzorcov

Funkcie

 • Vybrané funkcie a ich využitie
 • Rozdiel medzi základnými funkciami a funkciou SUBTOTAL
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, IF, AND, OR
 • SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
 • VLOOKUP, HLOOKUP

A iné funkcie podľa želania účastníkov
Grafy
Formuláre
Makrá

 • Tvorba makier pomocou nahrávania