Termíny kurzov

 • Denný kurz /každý štvrtok v pracovnom týždni/
  Bratislava (mapa) 18:00 - 19:00 hod.
  Cena: 310,00 €
  Voľných miest: 9
  Zľava:
  PRIDAŤ ĎALŠIU OSOBU Celkom k úhrade: 310,00
vymazať osobu
Zľava:

O kurze

Na kurze Vás naučíme:

 • účtovať v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • vyplniť účtovné tlačivá (inventárna karta hmotného a nehmotného majetku, skladová karta zásob, príjmový a výdavkový pokladničný doklad, a iné)
 • vystaviť daňové doklady
 • zostaviť daňové priznanie k DPH
 • zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • zostaviť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • zostaviť účtovnú závierku

Obsah:

 1. Predmet a funkcie účtovníctva, právna úprava
 2. Zákon o účtovníctve
 3. Účtovné zásady a účtovné metódy, účtovné knihy (otváranie, uzatváranie)
 4. Rámcová účtová osnova (účtové triedy od 0 do 6,uzávierkové a podsúvahové účty)
 5. Analytická evidencia (význam, princíp tvorby)
 6. Majetok (členenie, oceňovanie, zdroje, kolobeh majetku)
 7. Zásoby (členenie, oceňovanie, úbytok)
 8. Tvorba rezerv a opravných položiek
 9. Daňové priznanie k dani z príjmov, účtovná závierka

 Kurz účtovníctva na maturitné skúšky vyučujeme už od 10 Eur/vyučovacia hodina. 

Je možné si predplatiť určitý počet hodín a dohodnúť si viac stretnutí za týždeň vrátane víkendu.